Výroba Jotul 

 Od roku 1853 se v norské firmě Jotul vyrábějí litinová kamna a krbová ohniště, která jsou v praxi prověřena severským prostředím. Hlavní surovinou je železný šrot, který s různými přísadami zaručuje požadovanou jakost. Firma Jotul nepoužívá žádné subdodávky, veškeré komponenty si vyrábí sama, tudíž je zaručena dokonalá kontrola výroby. Nově vybavená slévárna se zařízením DISA 2070 patří vyjma světových firem Honda a Mercedes k nejlepším na světě. 

 Vysoká kvalita výrobků je závislá na pravidelné a velmi přísné kontrole železa a látek v něm obsažených. Tento poměr se několikrát denně analyzuje pomocí spektrografu podle daných norem, čímž se i eliminuje počet odlitých zmetků do 5% (pro srovnání u konkurenčních závodů dosahuje kolem 30–40%). Lití probíhá při teplotě kolem 1500°C do pískových forem, které jsou stlačeny s přesností 1/10 mm. Vše probíhá automaticky a je sledováno pomocí laserové techniky. Matrice na formy jsou zhotoveny dle tradice norského uměleckého řezbářství, nejdříve se vypracují modely ve dřevě. Písek na formy i případné nevyhovující odlitky se ihned recyklují. Odlitky se čistí ocelovými kuličkami pod vysokým tlakem , poté procházejí další kontrolou, mizivá část se dopracovává ručně. Smaltovna je nejmodernější v celé Evropě. Pro smalt se používají nejlepší suroviny, je nanášen ve dvou vrstvách a vypalován od 760 do 820 °C, tím je zajištěna stálobarevnos­t.Obdobné vysoké požadavky platí i pro lakování výrobků lakem s tepelnou odolností do 550 °C. Zvláštností firmy Jotul je montáž, při které každý montér funguje jako kontrolor. Výrobek sestavuje od zdola nahoru, tím za kompletaci ručí. K poslednímu překontrolování dochází při balení zboží. Po ukončení životnosti jsou všechny komponenty včetně obalového materiálu určeny k recyklaci. Celé výrobě předchází precizní projekt, kdy dosavadní výrobky jsou neustále zdokonalovány, tak aby splňovaly ty nejpřísnější ekologické a ekonomické normy. V moderních projekčních kancelářích a laboratořích pracuje tým odborníků, který se snaží dodat na trh topidla s vysokou účinností a výkonem při nízké spotřebě paliva,s dlou­hodobou životností, perfektním designem, maximálním ohledem na životní prostředí /CB verze/ a to vše ve špičkové kvalitě. O vysoké úrovni laboratoří svědčí i fakt,že statní norská zkušebna SINTEF Zadává Jotulu odzkoušení topidel od jiných výrobců z Norska.

Konstrukce litinových kamen Jotul

 Jotul je konstrukčně řešen jinak než klasická kamna a vložky. Přísun primárního vzduchu k hoření je horem, tzn. že topení je velice efektivní, pomalé. Vzduch, který je nasáván v horní části přes mřížky, případně otvory, je předehříván v propisech ve dvířkách, odkud je hnán přes sklokeramickou desku pod dřevo a dále přes deflektor odchází do kouřovodu. Tato cesta je podstatně delší oproti běžným topidlům (kde vzduch je nasáván přes popelník, resp. v dolní části dvířek, a prochází přes palivo přímo do kouřovodu), což má vliv na pomalé hoření, nižší spotřebu dřeva a díky předehřátému vzduchu i na dokonalý oplach skla (lze srovnat s Olsbergem). Některá kamna, hlavně v základní verzi TD (top draught horní tah) , a většina krbových ohnišť je bez roštu a popelníku. Tím vzniká kompaktní komora, která nemá tendence si nasávat falešný vzduch.Účinnost TD systému se pohybuje mezi 70–80 %. V případě ,že topidla naložíme na cca 4 cm vrstvu žhavého popela, větší množství kvalitního dřeva (doporučují se větší kusy), uzavřeme přísun vzduchu a při správném tahu komínu (tj. rozmezí 10–20 Pa, což odpovídá tahové výšce cca 5 – 7m o komín. průměru 150 – 200 mm ) docílíme stáložárnosti.

 Stáložárnost = při minimálním výkonu (cca 2 kw tělesa temperují ), se po více než 6 ti hodin dají kamna (ohniště) restartovat přiložením drobného dřeva a otevřením přísunu vzduchu. Výhodou bezroštového topení je nízká spotřeba paliva ( co by propadlo roštem, neustále prohřívá malé množství popela ) – za 1 týden pravidelného topení se vyberou 2–3 lopatky jemného (cigaretového) popela vhodné jako hnojivo. Doporučujeme se ponechat nějakou vrstvu popela na dně jako přirozený izolant. 

 Verze CB (clean burn čisté hoření), nejmodernější systém, jehož podstatou je sekundární spalování kouřových plynů a prachových částic, které u tradičních ohnišť unikají nevyužity do komína a znečišťují životní prostředí. Princip je založen na spontánní přisávání studeného vzduch (v zadní, příp. spodní části), který je předehříván v meziplášti a přichází horem přes kaskádu trysek (otvorů v zadní stěně) do spalovací komory, sráží a okysličuje emisní částice, čímž dochází k jejich zplynování. Při tomto procesu, kdy shoří prachové částice a těkavé plyny, při teplotě nad 600°C se zvyšuje účinnost kamen, tzn. dochází k úspoře paliva (nejúčinnější při nízkém výkonu 2,5 až 4 kw) a sníží se na minimum (1/10) emise zplodin (kolem 5g/ 1kg paliva, u tradičních kamen 50–80g /kg). Díky tomuto způsobu, kdy se maximálně využije energie spalovaného dřeva a pilinových briket, se prodlouží doba hoření bez přikládání. Tato metoda umožňuje dokonalé spalování i při horších tahových podmínkách (kouřovod o průměru 150mm). Topeniště se rychle roztápějí a při roztápění a při dosažení provozní teploty zajišťují rovnoměrné topení. U těchto kamen (mimo 602CB) je součástí rošt s popelníkem. Při nižším komínovém tahu si mohou kamna přes popelník přisávat vzduch pro lepší hoření. Některé výrobky firmy Jotul mají ještě v dolní části dvířek (rámu) sekundární přisávání vzduchu pro snadnější zatopení (vhodné při teplém komínu, nižším tahu , inverzi..).

 Veškerá kamna i ohniště jsou dvouplášťová. Do celolitinové komory (jednotlivé desky jsou v místě spoje opatřeny tzv. zámky , přichyceny šrouby a mezery vyplněny speciálním tmelem, někde doplněny keramickou šňůrou) jsou vloženy přídavné litinové desky (lehce vyměnitelné), které chrání boční i zadní stěnu a mají zároveň akumulační schopnost (proti běžným šamotovým vyzdívkám mají podstatně delší životnost). U některých typů topenišť jsou přídavné litinové desky nahrazeny (u vertikálních typů nebo u těžších kamen) Vermekulitem.

 Vyústění pro kouřovod je u Jotulu zadní i horní , u kamen F 220 CB, F 118 CB, F 3 CB (mimo úpravy slonová kost), u kamen F 250 pouze horní. Vývody jsou průměru 125, 130, 150 a 175 mm, u 150 a 175mm se dají redukovat cca o 20mm méně. Teplota kouře při vyústění z těles do kouřovodu se pohybuje max. kolem 250 – 300°C, o 50 cm výše je již teplota pouze 200 – 250 °C. V technickém dokumentaci se uvádí výkon kamen a ohnišť v KW /1kWh = 860 kcal = 3600 KJ/ a jsou zde uvedeny vždy dvě hodnoty. Nominální výkon, který se odvozuje od vytápěného prostoru v m3 při řádově 21 – 22 °C, částečně přivřeném přívodu vzduchu a nejvýše do poloviny naložené spalovací komory (1 kW = 25 m3 obytného prostoru). Druhá hodnota je maximální výkon, který je asi o 50 % vyšší než nominál. Jde o krátkodobý proces, kdy se topidlo rozhoří na nejvýše možnou teplotu plně otevřený přívod vzduchu, až do 2/3 naložený spalovací prostor kvalitním tvrdým dřevem (dub, buk, habr .. min 18 měsíců vyschlé). Nedoporučuje se kamna i ohniště používat delší dobu při maximálním výkonu, mohlo by dojít k přetopení a rychlejšímu opotřebování všech částí , případně poškození celého výrobku. Též se nedoporučuje naložit úplně komoru drobnými kousky dřeva, peletkami, resp. pilinami. Výrobky jsou konstrukčně stavěny na topení dřevem, pilinovými briketami, zakázáno je v nich spalovat chemické látky, plasty, koks. Sklokeramické přední desky jsou japonské výroby (nutno čistit speciálními přípravky bez abrazních – drsných- účinků), používají je všichni renomovaní světoví výrobci vložek a kamen, vydrží žár až kolem 1200 °C a jsou částečně odolná proti mírnému nárazu. Sklo je lehce upevněno pomocí kovových držáků (tím odolává tepelné roztažnosti), pod kterým je nalepena keramická šňůra. Všechna kamna i ohniště jsou opatřena tzv. studenou ručkou (pevnou či odnímatelnou) lehčí a bezpečnější otevírání dvířek.

 Stožárový sálavý / radiační / lokální spotřebič na tuhá paliva dřeva, pilinové brikety, příp. uhlí. Kamna Jotul F 602, F 3, F 8jsou vyráběna v TD nebo CB verzi, s předním prosklením (mimo F 602N). Jsou určena na topení dřevem , případně dřevěnými či pilinovými briketami. Je možné v nich topit s otevřenými dvířky s použitím ochané síťky proti jiskrám (příslušenství). U modelů F500 a F600 jsou postranní dvířka na přikládání větších polen. U F600 přední dvoudílná otevírací dvířka. Vrchní deska neslouží jako plotýnka, pouze u F602. Povrchová úprava kamen :v základním provedení černý , či šedý lak, mohou být i v barevném smaltu. Typ F100 je dodáván s roštem a popelníkem je určen i pro spalování uhlí. Kamna F100 jsou náročnější na komínový tah (min. 12 Pa ), proto se doporučuje klást polena ve tvaru pyramidy tak, aby pod dřevo mohl lépe proudit vzduch. U kamen s roštem je nutné pravidelně vyprazdňovat popelník, aby nedošlo k přetopení kamen.

Krbová kamna Jotul

 V minulosti byly na trhu modely F 301 a F 350, obojí v CB verzi. Tato kamna byla teplovzdušná = cirkulující (konvekční) teplo. Konstrukčně tzn. obestavená krbová vložka v litinovém plášti. Výhoda: mobilní krb s malými nároky na prostor. Nevýhoda: větší prašnost oproti sálavým kamnům, nejdou teplovzdušné rozvody. Moderní design, s různými druhy povrchové úpravy litinové , v laku nebo smaltu. Výroba těchto modelů již byla ukončena.

Výrobky tohoto Norského výrobce naleznete u nás pod odkazem Jotul litinová kamna.

Domluvte si s námi schůzku.

Přijďte k nám na prodejnu, kde jsou napojena jak klasická, tak i peletová kamna a to i ve verzi s výměníkem a AKU nádobou.

Najdete nás v Oprechticích u Ostravy.

Provozní doba prodejny: Po - Čt 8:30 - 15:00
Pá zavřeno, eshop v provozu

TOPlist
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.