Informace, které by měli prodejci zdůraznit při prodeji krbových kamen

Rozvaha o požadovaném výkonu v závislosti na vytápěném prostoru. Nevolit kamna se zbytečně velkým výkonem, který neodpovídá tepelným ztrátám vytápěného prostoru. Takováto kamna je po dosažení požadované teploty vytápěného prostoru nutno tlumit razantním přivíráním přívodu spalovacího vzduchu. Dochází k nedokonalému spalování se zvýšením obsahu CO ve spalinách, znečišťování skla dvířek, zvýšenému usazování zplodin v kouřovodech a nehospodárnému provozu.

Uváděný výkon kamen je dosažen za předpokladu, že palivo (pouze dřevo nebo ekobrikety) nemá vyšší vlhkost než 20 %. Skutečnou potřebu výkonu kamen je možné objektivně stanovit na základě výpočtu tepelných ztrát vytápěného prostoru. Na základě tohoto výpočtu je možná volba příslušného typu kamen s přihlédnutím na údaj o jejich jmenovitém výkonu.

Zdůraznit nutnost projednat připojení kamen ke komínu po schválení kominickým podnikem, který musí ověřit celkový technický stav, úroveň tahu komína, který musí odpovídat požadavku pro daný typ kamen a samozřejmě průměr komína, tento nesmí být menší než průměr kouřového hrdla kamen.

Nelze odpovídat na otázku: Jak vysoký musí být komín? . Odpovědět vždy jen zdůrazněním o potřebném tahu komína. Předpokladem pro instalaci krbových kamen s výměníkem je provedení projektu s výpočtem tepelných ztrát místností, ve kterých mají být radiátory použity, montáž kamen a teplovodní instalace specializovanou topenářskou firmou.

Zdůraznit upozornění na omezený výkon výměníku (u všech typů je přibližně 50 % z celkového výkonu kamen) a nutnost instalovat kamna do místnosti, která potřebou tepelného výkonu odpovídají výkonu, který dodávají kamna po odečtu výkonu odebraných výměníkem. Nelze odpovídat na otázku: Kolik radiátorů mohou k výměníku připojit? Vždy je nutný odkaz na nutnost vypracování projektu instalace topné soustavy projektantem, který toto stanoví na podkladě výpočtu tepelných ztrát vytápěného prostoru s ohledem na výkon kamen a výkon výměníku.

Zvolení designu kamen až po rozvaze o potřebném výkonu. První zátop: provést pozvolné roztápění, šamotové tvárnice nutno vysušit, aby nepopraskaly. Dosouší se barva. Při zatápění založit dostatečné množství dřeva, aby nebylo nutno, před vyhřátím komína a tím dostatečné funkci tahu komína, přikládací dvířka otevírat.

Přikládání: otevřít regulátor primárního vzduchu, dvířka nejprve mírně pootevřít, počkat na odsátí spalin do komína, pak teprve zcela dvířka otevřít. Dobu prodlevy nutno vyzkoušet, je závislá na tahu komína. Ve dvířkách kamen je speciální sklo s vysokou tepelnou odolností. Nelze použít sklo normální. Konstrukce kamen je nastříkána speciální barvou s vysokou tepelnou odolností. Na případné oprávky nelze použít jiný druh barvy.

Popraskané šamotové tvárnice, pokud nevypadnou, nejsou důvodem k odstavení kamen. Mezery mezi tvárnicemi jsou záměrné, fungují jako dilatační spáry.

Kamna jsou řešena jako dvouplášťové, tzn. že teplota vnějšího pláště dosahuje podstatně nižších teplot než vlastní spalovací komora. V této mezivrstvě se ohřívá vzduch, který proudí do vytápěného prostoru. Takto je zabezpečeno 70 % tepelného zisku. Zbytek tepelného výkonu kamen je předáván tepelným sáláním v oblasti prosklených přikládacích dvířek a pláštěm kamen. Takto je dosažen vysoký gradient ohřevu vytápěného prostoru.

Regulace spalovacího vzduchu se provádí pomocí regulátoru primárního vzduchu, tzn. přisáváním vzduchu přes rošt do topeniště a regulací sekundárního vzduchu přímo do spalovacího prostoru. Systém regulátorů se liší a je závislý na typu kamen.

Součástí dodávky je návod na obsluhu, kde jsou definovány podmínky pro bezpečný provoz a instalace, které je nutno dodržet. Všechny typu kamen jsou certifikovány v SZÚ Brno, na Slovensku v TSÚ Piešťany a německé zkušebně DMT Essen. Na všechny nabízené typy jsou vydány uvedenými zkušebnami příslušné certifikáty.

Na základě těchto certifikátů vydal podle zákona č. 22/1997 Sb. výrobce na tato kamna Prohlášení o shodě.


Postup při uplatnění reklamace u výrobce: Krbová kamna firmy HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. podléhají dvouleté záruce. Při případné reklamaci je nutno předložit kopii záručního listu + peněžní doklad nebo fakturu. Stručný popis závady.
Adresu s telefonním číslem zákazníka.

Tyto doklady zaslat poštou nebo odfaxovat na servisní oddělení firmy HAAS + SOHN Rukov, s. r. o.

Tímto naše firma přebírá veškerou zodpovědnost za vyřízení celé reklamace. Servisní oddělení vyřizuje taktéž pozáruční opravy a prodej veškerých náhradních dílů.

Domluvte si s námi schůzku.

Přijďte k nám na prodejnu, kde jsou napojena jak klasická, tak i peletová kamna a to i ve verzi s výměníkem a AKU nádobou.

Najdete nás v Oprechticích u Ostravy.

Provozní doba prodejny: Po - Čt 8:30 - 15:00
Pá zavřeno, eshop v provozu

TOPlist
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.