Zapojení kouřovodu krbových kamen

Dlouhodobý trend vývoje u krbových kamen je vyrábět topidla s vysokou účinností. Ruku v ruce s vysokou účinností jde i nízká teplota spalin na výstupu (čím vyšší účinnost, tím nižší teplota spalin = nižší komínová ztráta – tj. ztráta teplotou spalin). S nízkou teplotou spalin na výstupu z kamen souvisí riziko kondenzace spalin v kouřovodu, nebo v komíně (tvorba dehtu).

Aby se zabránilo dalšímu zbytečnému ochlazování spalin v kouřovodu , je doporučeno kouřovod zapojit nejkratší cestou do komína. Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici. V případě, že budou kamna připojena na komín s vysokým tahem (nad 15 Pa) je doporučeno instalovat trubku s klapkou. Přiškrcením klapky je možno snížit komínový tah. Vysoký komínový tah výrazně snižuje účinnost kamen. Projevuje se tím, že kamna hoří příliš rychle žlutým plamenem a pocitově málo hřejí. Palivo nemá dostatek času na vyhoření a je rychle odváděno do komína. Dále je snížena možnost regulace (přiškrcení) výkonu kamen. I po zavření táhel primárního a sekundárního vzduchu kamna hoří rychle. Toto je dáno tím, že vysoký tah „tahá“ spalovací vzduchy do spalovací komory. V případě extrémního tahu komína ( nad 20 Pa) se doporučuje nainstalování regulátoru komínového tahu.

V případě, že je jsme nuceni použít horní vývod kouřovodu, je potřeba délku kouřovodu zvolit s ohledem na tah komína (pokud je komín na spodní hranici účinné výšky, můžeme si pomoci snížením vstupu do komína, tím docílíme vyšší účinné výšky.), nadměrnému ochlazení spalin v kouřovodu před zaústěním do komína (a s ím spojenou kondenzací spalin – tvorbu dehtu) a samozřejmě i na design kamen s kouřovodem jako celku.

Při instalaci kamen horním kouřovodem je zpravidla nutno použít koleno. Existují různé varianty – koleno 45°, koleno 90° a stavitelné koleno 90–180°. Kolena mohou mít klapku na snížení tahu komína, nebo čistící otvor – víčko, po jehož demontáži se dostaneme dovnitř kolena a můžeme vyčistit kouřovody bez nutnosti demontáže. Případně může být koleno s čistícím otvorem a klapkou. Minimálně jednou ročně je potřeba vyčistit spalinové cesty – buď přes čistící otvor, nebo je možno kamna odinstalovat, kouřovody rozebrat, vyčistit někde venku a zase sestavit zpátky. Výhodou čištění přes otvor v koleně je jednoduchost v tom, že není nutno kouřovody rozebrat. Ale na druhou stranu při takovémto čištění spadnou saze dovnitř do kamen a je nutno kamna vyčistit. Jednodušší je sundat deflektory z horní části spalovací komory a nechat saze propadnout až na rošt a do popelníku. Pokud ovšem kamna nemají volné deflektory (někdy označovány jako clony), je problém se k nečistotám dostat.

Pro instalaci krbů a krbových vložek je vhodné, nechat udělat vstup do komína ( sopouch) pod úhlem 45°. Výhodou je nižší tahová ztráta v koleně. Nevýhoda vstupu 45° (takovéto zapojení nevypadá moc hezky) je u krbu eliminována tím, že kouřovod je skrytý za horní nástavbou – kobkou krbu. Pokud už v době stavby komína víme, že budeme instalovat volně stojící krbová nebo kachlová kamna, je vhodné zvolit sopouch s úhlem 90°. V takovémto případě instalace proběhne s pomocí trubky nahoru (je možno ji zkrátit na požadovaný rozměr), kolena (případně kolena s čistícím otvorem), trubky 0,25m a zděř s růžicí. V případě, že máme komín z tvarovek (Schiedel, CIKO apod), zděř nepotřebujeme – použijeme pouze růžici k zakrytí okolí vstupu do komína. V případě, že máme systémový komín a jiném průměru ( 160, 180 nebo 200 mm), než je vývod z krbových kamen, použijeme patřičnou redukci. Trubka o délce 25 cm je v drtivé většině potřeba, protože koleno nám nedosáhne do zděře. Je nutno si uvědomit, že se kouřovody 6 cm zasouvají do sebe – tedy i koleno bude o 6 cm kratší – o tuto délku se zasune do zděře (případně tvarovky komína). Výstup z komína pod úhlem 90° je u kamen vhodnější i s ohledem na možné vytékání dehtu při prohřívání komína.

Velmi častým dotazem je redukování kouřovodů na jiný průměr, než je vývod z krbových kamen nebo vložky. Není problém redukovat kouřovod z menšího (kamna) na větší (komín). K takovémuto zapojení se použije jednoduchá redukce (dvojkruží), která se vloží na vstup do komína. Tato redukce je uzpůsobena pro použití do keramických tvarovek tím, že její vnější rozměr je o 5–7 mm menší, že je oficiální rozměr kouřovodu. U keramických tvarovek (například u komínu Schiedel) nemá výstupní tvarovka pravidelný kulatý tvar, ale zužuje se směrem dovnitř. Pokud by byla použita redukce s vnějším průměrem stejným jako je průměr komína, je velký předpoklad, že by při zahřátí kouřovodu (a jeho zvětšení vlivem roztažnosti materiálu) došlo k poškození (prasknutí) keramické tvarovky. To je důvod, proč se používají redukce s menším vnějším rozměrem, než je rozměr komína. Volný prostor, který zůstane mezi redukcí a keramickou tvarovkou se vyplní kamnářským provazcem. Není vhodné používat tmely, které nejsou pružné – jejich použití by mohlo vést k poškození keramické tvarovky.

Větším problémem je redukování kouřovodu na menší. Výklad normy v tomto bodě není zcela jednoznačný. Vývody kouřovodů z kamen jsou ve velké míře dimenzovány tak, aby spaliny bez problémů odcházely i při provozu na maximální výkon kamen. V případě zredukování velikosti kouřovodu cestou do komínového tělesa může nastat problém, že komín (obzvláště, pokud je jeho tah na spodní použitelné hranici) nebude stačit odsávat spaliny v dostatečné míře.

Vzhledem k závažnosti problematiky, doporučuji kamna a vložky nechat instalovat odbornou firmou – krbařem, nebo kominíkem. Vyhnete se tím riziku případného krácení plnění ze strany pojišťovny, pokud by v nemovitosti vznikl problém. V roce 2016 je možno do trvale obydlené nemovitosti instalovat kamna se sníženou sazbou DPH 15%. Tím se sníží i cena instalace. Pro užívání kamen k plné spokojenosti je nutno kamna správně dimenzovat, mít je správně nainstalovaná a dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Domluvte si s námi schůzku.

Přijďte k nám na prodejnu, kde jsou napojena jak klasická, tak i peletová kamna a to i ve verzi s výměníkem a AKU nádobou.

Najdete nás v Oprechticích u Ostravy.

Provozní doba prodejny: Po - Čt 8:30 - 15:00
Pá zavřeno, eshop v provozu

TOPlist
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.